Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: Aktivní VŠCHT Praha  → Vitriol - cena studentů VŠCHT Praha
iduzel: 65819
idvazba: 78980
šablona: stranka_galerie_velka
čas: 22.7.2024 16:11:43
verze: 5474
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 65819
idvazba: 78980
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'aktivni.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studentska-cena-vitriol'
iduzel: 65819
path: 1/44356/44357/44360/65819
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vitriol - cena studentů VŠCHT Praha

Logo VitriolMáš na škole oblíbeného pedagoga, který tě vždy motivoval, ovlivnil směřování tvé vědecké kariéry, nebo ses prostě jen vždy těšil/a na jeho přednášky? Chceš jeho práci ocenit? Nominuj ho na studentskou cenu Vitriol!

O co jde?

Studentská cena Vitriol je ocenění, které udělují studenti nejoblíbenějším pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům na VŠCHT. Cílem je ocenit práci těch, kteří nad rámec svých pracovních povinností inovují výuku, dokáží nás strhnout pro svůj obor svým zápalem a vědomostmi při přednáškách a jsou pro nás oporou a mentory vždy, když to potřebujeme. Jako projev respektu k jejich práci, kterou nepřehlížíme a hluboce si jí vážíme, oceňujeme od roku 2021 každoročně pět pedagogů a také jednoho nepedagogického pracovníka. Rádi bychom tím ocenili i práci lidí na děkanátech a rektorátních pracovištích, která je pro chod školy a potřeby studentů neméně důležitá.

Jak to probíhá?

Udílení ceny se skládá ze čtyř po sobě jdoucích kroků, které zaštiťuje organizační tým pod vedením Kolegia studentských senátů a spolků (K3S).

Prvním krokem je nominace kandidátů na ocenění, do které se může zapojit každý z vás formou popsanou v následující sekci „Jak se můžu zapojit?“. Ocenění se uděluje v šesti kategoriích dle oficiální struktury školy:

 • pedagog – FCHT
 • pedagog – FTOP
 • pedagog – FPBT
 • pedagog – FCHI
 • pedagog – Celoškolské ústavy
 • nepedagog – Správa účelových zařízení, Rektorátní pracoviště a děkanáty

Druhým krokem je výběr užšího okruhu kandidátů pro potřeby volby vítěze, který provede organizační výbor na základě získaných informací od studentů během nominace. Výsledkem tohoto kroku je seznam pěti až šesti adeptů na ocenění v každé z kategorií podpořený relevantními argumenty.

Třetím krokem je tajná volba vítězů v jednotlivých kategoriích. Voliteli jsou studenští senátoři z fakultních akademických senátů a z akademického senátu VŠCHT Praha, kteří o oceněných budou rozhodovat v následujícím složení:

 • pedagog – FCHT (6 studentů – 4 AS FCHT + 2 AS VŠCHT Praha)
 • pedagog – FTOP (6 studentů – 4 AS FTOP + 2 AS VŠCHT Praha)
 • pedagog – FPBT (6 studentů – 4 AS FPBT + 2 AS VŠCHT Praha)
 • pedagog – FCHI (6 studentů – 4 AS FCHI + 2 AS VŠCHT Praha)
 • pedagog – Celoškolské ústavy (8 studentů z AS VŠCHT Praha)
 • nepedagog – Správa účelových zařízení, Rektorátní pracoviště a děkanáty (8 studentů z AS VŠCHT Praha)

Podrobnosti k volbě a kritériím, kterými se řídí volitelé jsou uvedeny v pravidlech pro udílení Studentské ceny Vitriol.

Čtvrtým krokem je slavnostní vyhlášení vítězů na Plese chemiků, během kterého každý oceněný obdrží trofej a diplom. Hlavní trofej studentského ocenění bude uložena v prostorách školy, kde bude sloužit k prezentaci vítězů a jejich medailonků.

Jak se můžu zapojit?

Jako student můžeš nominovat vyučující a nepedagogické pracovníky, kteří si podle tebe zaslouží cenu vyhrát. Každý student může udělit 6 nominací, nejvýše 1 v každé z kategorií. Nominační formulář je třeba vyplnit pro každou nominaci zvlášť, v případě plného využití svých možností můžeš odeslat až 6 formulářů do 6 různých kategorií. Nominační formulář je k dispozici výhradně online. Při volbě nezapomeň okomentovat, proč si myslíš, že by měl tvůj favorit zvítězit. Komentář je jedním z kritérií udělení ceny, proto je opravdu důležité jej nezapomenout vyplnit. Nominovat svého kandidáta můžeš do 30. 9.

Pokud si nebudeš jistý, do které kategorie tvůj nominant patří, vždy se můžeš ujistit na stránce s organizační strukturou školy, případně napsat organizátorům. Pro zjednodušení orientace ve dvou celoškolských kategoriích přidáváme stručný přehled příslušných oddělení:

 • pedagog – Celoškolské ústavy
  • ústav tělesné výchovy a sportu
  • ústav učitelství a humanitních věd
  • ústav jazyků
  • ústav ekonomiky a managementu
 • nepedagog – Správa účelových zařízení, Rektorátní pracoviště a děkanáty
  • ordinace praktického lékaře VŠCHT Praha
  • pedagogické oddělení
  • oddělení komunikace
  • centrum informačních služeb
  • poradenské a kariérní centrum
  • zahraniční oddělení
  • A MNOHO DALŠÍCH ! (viz organizační struktura školy)

 

Laureáti ceny

Cena se poprvé udělovala za rok 2021

 

Kontakt na organizátory

Organizační tým a příslušné kontakty zajišťující průběh udělování ocenění nalezneš na stránce projektů K3S pod projektem „Ankety a studentská cena“. Kdykoliv se můžeš obrátit i na tajemníka K3S (k3s@vscht.cz) nebo kteréhokoliv studentského senátora.

 

Ceny Vitriol VŠCHT (autorka - Dominika Petrtýlová)
Cena Vitriol VŠCHT (autorka - Dominika Petrtýlová)
Předávání ceny Vitriol
Laureáti ceny Vitriol za rok 2021

Aktualizováno: 15.2.2024 13:32, Autor: Lukáš Mrazík

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi