Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: Aktivní VŠCHT Praha  → K3S → Projekty
iduzel: 52834
idvazba: 60901
šablona: stranka_submenu
čas: 14.4.2021 21:04:06
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Projekty

Aktivní projekty

Digitalizace administrativy

Aby sme uľahčili život dekanátom aj študentom, makáme na prechode do virtuálneho sveta – zrušení povinnosti papierových indexov, fyzickej prítomnosti pri zápisoch do semestra či zavedení elektronického potvrdenia o štúdiu. Ak chceš priložiť ruku k dielu alebo len zistiť viac, napíš Lukáši Kamenskému.

Překlady do angličtiny

Již několik let pravidelně každý rok žádáme o pedagogický grant na překládání studijních materiálů do angličtiny s využitím studentů jako překladatelů. Snažíme se tak usnadnit přetíženým vyučujícím tvorbu kvalitních studijních materiálů pro samoplátce a erasmáky. Naším dlouhodobým cílem je transformovat překladatelství do kontinuálního projektu, do kterého se budou moci aktivní studenti kdykoliv zapojit a překládat libovolné materiály, které zrovna bude v souvislosti s výukou třeba přeložit. Giurg AdamSoltys Marek

Podpora on-line výuky

On-line prvky výuky jsou nevyhnutelnou součástí moderního vzdělávání a na VŠCHT nechceme zůstat pozadu! Výjimečnou situací ohledně koronaviru jsme získali spoustu zkušeností s distanční výukou, které je potřeba do budoucna využít, nepromarnit. Opět se ukázalo, že spolupráce studentů s vyučujícími na nových způsobech vedení výuky (MS Teams, MS Stream, distanční zkoušení, písemky, atd.) může vést k oboustranné spokojenosti. Studenti K3S proto i nadále aktivně podporují on-line výuku, vysvětlují výhody distanční výuky, dělají technickou podporu platformě MS Teams, píší návody pro pedagogy i studenty, atd. Studenti také usilují o rozšíření stávající ankety o otázky týkající se distanční výuky, aby měl každý možnost se k výuce vyjádřit a poskytnout konstruktivní nápady, které se do budoucna pokusíme zrealizovat. Šálek Vojtěch, Šoltys Marek

Sjednocení volebních řádů senátů

Akademické senáty jsou velmi důležitou součástí naší školy, kde jsou zastoupeni i studenti. Aby studentská část senátů fungovala úspěšně, je nezbytné každý rok pořádat volby, kde volíte své zástupce. Jako studenti možná vnímáte především samotnou volbu, která trvá pouze 4 dny. Nicméně celé volby řídí velká skupina studentů, kteří se tomu věnují několik měsíců a vkládají do toho velké úsilí. Proto vznikla skupina aktivních studentů, kteří se snaží o změny ve volebních řádech, tak aby v budoucnu volby probíhali hladce a studentům podílejícím se na organizaci voleb byla usnadněna práce. Navrhované změny mají také všechny volební řady sjednotit a eliminovat opakování voleb, což je prospěšné jak pro organizační tým, tak i pro samotné voliče. Giurg Adam

Prostory pro spolky, zázemí pro aktivní studenty

Jedna z dlouhodobějších snah K3S získat napevno prostory, které budou sloužit jako zázemí pro aktivní studenty, pro aktivity spolků, jejich schůzky, zkoušky apod.

Ankety

Čím více lidí ankety vyplní, tím více jsou odpovědi relevantní! Zpětná vazba je důležitá, protože nám dává do rukou argumenty při komunikaci s garanty předmětů pro další zkvalitňování výuky, případně propagovat již kvalitní předměty. V současné době navíc nabíhají nově akreditované programy a zpětná vazba je o to důležitější! Proto vás prosíme, vyplňujte i v následujících semestrech ankety u vašich předmětů ať můžeme i nadále hájit vaše zájmyAnkety je možné vyplnit i zcela anonymně. Žádost o vyplnění vám přijde ke každému předmětu vždy, jakmile složíte úspěšně zkoušku (nebo na konci zkouškového období).

V průběhu uplynulého semestru jsme opět uspořádali k vybraným předmětům podrobnější diskuzi s Vámi, abychom mohli o konkrétních zlepšeních předmětů vyjednávat přímo s jejich garanty. Zatím se ještě nepodařilo do SIS implementovat nově strukturovanou anketu, kterou jsme s vedením školy vyjednali v roce 2018. Na jejím zavedení se však stále pracuje! Výstupy z ní by měly podávat mnohem přehlednější obraz o kvalitě předmětu a přístupu vyučujícího. Přitom časová náročnost vyplnění je stále minimální. Marek Šoltys

Den otevřených dveří

Jak nalákat uchazeče o studium na VŠCHT? Jsou informace podávané na stáncích pro středoškoláky stravitelné? Odnesou si něco z exkurzí? Co udělat jinak, lépe, přívětivěji? Dny otevřených dveří jsou klíčovou součástí školní propagace a nám rozhodně není lhostejné, jak probíhají. S vedením školy aktivně diskutujeme a hledáme způsoby, aby byly co nejpřínosnější. Dana BílkováVojtěch Šálek

Intergní grantová agentura

Zkráceně IGA, je jednou z možností, jak mohou studenti získat prostředky na vědu (VIGA), pedagogiku (PIGA) a společenské akce (SIGA). K3S se soustavně snaží upravovat předpisy pro vyhlašování jednotlivých IGA grantů tak, aby bylo zadání o ně co nepřímočařejší. Pro VIGA granty požadujeme od hodnotitelů konstruktivní zpětnou vazbu, ze které se může žadatel poučit, u SIGA grantů vyjednáváme co nejširší podporu. Během roku sbíráme podněty od studentů a spolků, co by bylo možné na vyhlašování grantů zlepšit. Skrze studentského člena v Grantové radě VŠCHT se pak budeme snažit tyto změny zapracovat. Jakub MedPetr Kovář

Kampus Dejvice

Myšlenka na předělání kampusu VŠCHT, ČVUT a KTF UK z víceméně náhodného a nesourodého prostranství škol na skutečný kampus je na stole již dlouho. Teď konečně přichází čas, kdy se vše začíná hýbat – projekt řeší jak velká skupina zaujatých institucí, jako jsou školy, Praha 6 či Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, tak jí nápomocná skupina studentských zástupců všech škol.

Máte nápad, co byste zlepšili? Chybí vám něco, co by podle vás vysokoškolský kampus měl mít? Napište nám! Václav Durďák, Vojtěch Domín

Praxe, stáže, Erasmus

Jedním z cílů K3S je zvýšit povědomí studentů o možnosti zahraniční zkušenosti v rámci studia na vysoké škole. Jedná se především o program Erasmus+, dále také IAESTE stáže a program MOBY pro mimo-evropské výjezdy. Vzhledem k současnému systému jsou studenti povětšinou nuceni rozložit studium, což jejich velká část nechce či nemůže udělat. Proto studentští senátoři komunikují s jednotlivými proděkany a prorektorem pro zahraniční styky, a společně se zahraničním oddělením vymýšlejí způsoby, jak tuto situaci zlepšit (například "balíčky" garantovaných uznaných předmětu a další).

Pokud byste se o dané problematice chtěli dozvědět více, či jste měli nějaký návrh/názor/podnět, neváhejte se ozvat. Matěj Malý

Ukončené projekty

Kuchyňky

Mikrovlnky a rychlovarné konvice v respiriu a U Miláčka jsou příkladem jednoduchého zadání, ale velmi složitého postupu. Po roce a půl vyjednávání se nakonec podařilo, nemusíte tak své obědy konzumovat studené.

Etický kodex

Před pár lety VŠCHT neměla vlastní etický kodex. V zahraničí je to běžná věc, a tak studentští senátoři nelenili. O mnoho úprav později  a hodinách pečlivého formulování 27. 9. 2018 vešel v platnost - Etický kodex

Aktualizováno: 6.6.2020 15:12, Autor: Lukáš Mrazík

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi