Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: Aktivní VŠCHT Praha  → K3S → Projekty
iduzel: 52834
idvazba: 60901
šablona: stranka_submenu
čas: 1.6.2023 23:49:28
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 52834
idvazba: 60901
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'aktivni.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/k3s/projekty'
iduzel: 52834
path: 1/44356/44357/44360/52833/52834
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Projekty

Aktivní projekty

Carbonline

Myšlienka aspoň čiastočného presunu obľúbeného Carbonu do online prostredia prišla krátko nato, ako musel byť z pandemických dôvodov skutočný Carbon fyzicky zatvorený. Dnes patrí Carbonline medzi už zabehnuté platformy, kde buď starší študenti odovzdávajú užitočné informácie svojim mladším kolegom (tipy k online výuke, rady na písanie bakalárskych prác) alebo jednoducho spolu uvoľnene trávia čas a socializujú sa v dobe, kedy osobný kontakt množstvu ľudí citeľne chýba (pubquizy, menšie online hry a podobne). Lukáš Kamenský, Blanka Pilátová, Vojtěch Domín

Hodnocení výuky pomocí referenčních skupin

Zpětná vazba studentů je důležitou součástí výuky. Napomáhá pedagogům lépe zjistit úroveň porozumění probírané látky studenty. Zároveň přináší podnětné připomínky k formě výuky či srozumitelnosti studijních podkladů. Projekt hodnocení výuky pomocí referenčních skupin přináší ucelený koncept pro podání pravidelné zpětné vazby již během jejího průběhu v daném semestru. Studenti na začátku semestru volí referenční skupinu, která má za úkol posbírat připomínky a podněty studentů celého předmětu a ty následně dvakrát za semestr formulovat do zprávy, která je předána pedagogovi. Cílem projektu je napomoci snížit bariéru komunikace mezi studenty a pedagogem a podat zprávu o stavu výuky již během jejího průběhu. Pilotní projekt – letní semestr 2020/2021. Elena Šulcová

Digitalizace administrativy

Projekt sa sústreďuje na zjednodušenie a elektronizáciu administratívy, ktorej sa v našom prostredí nevyhneme. Začali sme prehodnotením a napokon zrušením povinných indexov, ale myšlienky ako kompletne digitálne zápisy do semestra, elektronické potvrdenia (o štúdiu, jeho prerušení či ukončení), žiadosti alebo elektronicky zapečatené diplomy sú stále vysoko aktuálne. V spolupráci s pedagogickým výborom Akademického senátu sa usilujeme o maximalizovanie potenciálu SISu, ktoré by uľahčilo bežné fungovanie ako študentom, tak aj dekanátom a ďalším oddeleniam. Lukáš Kamenský, Matěj Malý

Samoplátci

Tento projekt se zaměřuje na naše zahraniční kolegy, kteří i přesto, že si studium na naší škole platí, tak se jim nedostává stejné kvality a pozornosti, jako ostatním studentům. Prvotními záměry tohoto projektu bylo jejich tématiku oživit, vynést do povědomí zejména vedení z řad akademiků a aktivních studentů, že tento problém stále existuje, a snažit se jej začít řešit. Zásadními výstupy bylo samoplátce aktivně podpořit v sestavení bodů, které jim na škole chybí, pomoci jim založit komunikační platformu, kde by v rámci svého spolku (založen r. 2020) “International Student Association (ISA)” interagovali (podobě jako K3S), pomoci jim sestavit iniciální plán pro řešení jednotlivých problematik a sami v našich řadách začít určité problematiky řešit (např. organizace jejich podpory, sociální zázemí etc.). V současné době další postup projektu závisí na rozběhnutí aktivity ISA. Markéta Nováková

Sjednocení volebních řádů senátů

Po důkladnějším prostudování Volebních řádů jsme objevili množství chyb a nepřesností, které se v nich nacházejí. Vytvořili jsme tedy pracovní skupinu, ve které jsme Řády přepracovali. Postupovali jsme na základě vytvořeného Věcného záměru, který měl volby z pohledu studentů zlepšit a zjednodušit. Po diskuzi s právním oddělením VŠCHT byl nakonec návrh na změnu Volebního řádu AS VŠCHT Praha vznesen na zasedání AS, kde byly navrhované změny bez připomínek přijaty (duben 2021). Pan rektor předal dokument k zapracování právnímu oddělení. Po jeho zveřejnění bude probíhat diskuze o změně VŘ na fakultních úrovních, které mají specifické požadavky, které bude třeba vyargumentovat/začlenit do dokumentů. Ideálem je mít pouze 2 Volební řády, jeden pro AS VŠCHT, druhý pro fakultní senáty. Změny jsou zaměřeny především na studentské části senátu. Matěj Malý

Prostory pro spolky, zázemí pro aktivní studenty

Jedna z dlouhodobějších snah K3S získat napevno prostory, které budou sloužit jako zázemí pro aktivní studenty, pro aktivity spolků, jejich schůzky, zkoušky apod.

E-sports / online-gaming

Idea eSports a celkovo online-gamingu sa na našej škole začala čoraz viac rozvíjať, pochopiteľne, s príchodom pandemickej situácie. Po založení vlastného priestoru na discorde a niekoľkých izolovaných účastiach v medziškolských turnajoch začala postupne vznikať početná komunita gameriek a gamerov z VŠCHT. Do popredia sa dostala najmä počas prvého školského eSports turnaja v Šípkovom fakultnom pohári (LS 2021), ktorý ukázal vysoký záujem o túto oblasť. Lepšie a väčšie turnaje, ligy, samostatný spolok… budúcnosť je eSportom jednoznačne otvorená! Miroslav Hala, Lukáš Kamenský

Ankety a studentská cena

Projekt semestrálních studentských anket je jeden z těch nikdy nekončících. Nepatří mezi úkoly s jasným řešením, nebo k těm zakončeným nějakou skvělou akcí. Výsledky se dostavují po malých krůčcích, ale právě v tom je ta krása. Pokládáme za důležité, aby byla výuka neustále inovována pro budoucí ročníky. Navíc běží momentálně druhým rokem nové akreditované programy a jako každá nová věc, i tyto programy potřebují doladit mouchy. Výuka je vedena pro nás a jak jinak se můžeme jako studenti podílet na jejím zlepšení, než zpětnou vazbou! V letech minulých jsme pořádali studentské diskuze ohledně nejproblematičtějších předmětů, abychom kvantitativní data doplnili i o konkrétní problémy. Ty pak byly probírány přímo s garanty daných předmětů. Letošní pandemický rok byl však pro pedagogiku mnohem složitější výzvou.

Za skupinu studentských anket jsme se snažili od první chvíle online výuky zprůchodnit komunikaci kantorů a nás studentů. Skrze studentský dotazník jsme vytipovali studentské kruhy nekontaktované pedagogem (ale i naopak) a tyto výsledky pak komunikovali s vedením školy. Po celou dobu těchto komplikací jsme se snažili podporovat studijního ducha, aby docházelo k co nejmenšímu snižování studentské motivace. V tomto semestru jsme zmapovali problematiku spojenou s naměřením a sepsáním závěrečných prací a výsledky opět komunikovali s vedením, které je našim názorům otevřené.
Každá konstruktivní kritika by však měla být kompenzována poděkováním. Proto je druhým projektem naší skupiny nově vznikající studentské ocenění pro pedagogické, ale i pro nepedagogické pracovníky školy! Mrzelo nás, že škola s tak velkou historií, jako je VŠCHT, nemá svou vlastní studentskou cenu. Ocenění je momentálně ve fázi ladění detailů a bude udělováno od zimního semestru 2021! Robert Kvaček, Anna Kloužková, Matěj Hušek, Vojtěch Šálek, Anežka Kuncová

PhD web / Elektronický rozcestník doktoranda (ERD)

ERD je opora pro doktorandy na VŠCHT Praha, která funguje již od roku 2016. V roce 2020 vznikl nový web (phd.vscht.cz), kam se ERD přesunul, a kde jsou nově spolu s informacemi z ERDu (dříve pouze přes intranet) také informace pro zájemce o doktorát – vše je tedy na jednom místě dostupné pro všechny. Letos (v roce 2021) se soustředíme na anglickou mutaci tohoto webu, která má být uzpůsobena potřebám doktorandů přijíždějících ke studiu ze zahraničí. Kromě těchto aktivit je v rámci tohoto projektu každoročně pořádána přednášková a diskusní činnost ve spolupráci s Poradenským a kariérním centrem, Oddělením komunikace, Zahraničním oddělením a Oddělením vědy a výzkumu zaměřená na budoucí a nové studenty doktorského studia. Soňa Hříbalová

Interní grantová agentura

Zkráceně IGA, je jednou z možností, jak mohou studenti získat prostředky na vědu (VIGA), pedagogiku (PIGA) a společenské akce (SIGA). K3S se soustavně snaží upravovat předpisy pro vyhlašování jednotlivých IGA grantů tak, aby bylo zadání o ně co nepřímočařejší. Pro VIGA granty požadujeme od hodnotitelů konstruktivní zpětnou vazbu, ze které se může žadatel poučit, u SIGA grantů vyjednáváme co nejširší podporu. Během roku sbíráme podněty od studentů a spolků, co by bylo možné na vyhlašování grantů zlepšit. Skrze studentského člena v Grantové radě VŠCHT se pak budeme snažit tyto změny zapracovat. Matěj Hušek

Kampus Dejvice

Myšlenka na předělání kampusu VŠCHT, ČVUT a KTF UK z víceméně náhodného a nesourodého prostranství škol na skutečný kampus je na stole již dlouho. Teď konečně přichází čas, kdy se vše začíná hýbat – projekt řeší jak velká skupina zaujatých institucí, jako jsou školy, Praha 6 či Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, tak jí nápomocná skupina studentských zástupců všech škol.

Máte nápad, co byste zlepšili? Chybí vám něco, co by podle vás vysokoškolský kampus měl mít? Napište nám! Václav Durďák, Vojtěch Domín

Praxe, stáže, Erasmus

Jedním z cílů K3S je zvýšit povědomí studentů o možnosti zahraniční zkušenosti v rámci studia na vysoké škole. Jedná se především o program Erasmus+, dále také IAESTE stáže a program MOBI pro mimo-evropské výjezdy. Vzhledem k současnému systému jsou studenti povětšinou nuceni rozložit studium, což jejich velká část nechce či nemůže udělat. Proto studentští senátoři komunikují s jednotlivými proděkany a prorektorem pro zahraniční styky, a společně se zahraničním oddělením vymýšlejí způsoby, jak tuto situaci zlepšit (například "balíčky" garantovaných uznaných předmětu a další).

Pokud byste se o dané problematice chtěli dozvědět více, či jste měli nějaký návrh/názor/podnět, neváhejte se ozvat. Matěj Malý

Den otevřených dveří

Jak nalákat uchazeče o studium na VŠCHT? Jsou informace podávané na stáncích pro středoškoláky stravitelné? Odnesou si něco z exkurzí? Co udělat jinak, lépe, přívětivěji? Dny otevřených dveří jsou klíčovou součástí školní propagace a nám rozhodně není lhostejné, jak probíhají. S vedením školy aktivně diskutujeme a hledáme způsoby, aby byly DOD co nejpřínosnější nezávisle na formě (on-line/prezenční). Do budoucna se budeme snažit o zakomponování nových, vydařených prvků, které byly zavedeny v minulém roce při první on-line verzi, i do snad již opět prezenčních DOD. Dana Bílková, Vojtěch Šálek

Ukončené projekty

Anglická konference pro doktorandy

V rámci projektu se vznesl požadavek na ucelení požadavků pro splnění této studijní povinnosti napříč školou. Zásadním výstupem bylo zavedení předmětu Prezentace v angličtině pro doktorandy, v rámci které se studenti mohou připravit na Konferenci doktorandů v angličtině (či jinou konferenci) pod vedením Ing. Mgr. Hedviky Matesové. Projekt byl takto završen díky skvělé spolupráci s naším Ústavem jazyků vedeným PhDr. Ivanou Dolejšovou. Markéta Nováková

Kuchyňky

Mikrovlnky a rychlovarné konvice v respiriu a U Miláčka jsou příkladem jednoduchého zadání, ale velmi složitého postupu. Po roce a půl vyjednávání se nakonec podařilo, nemusíte tak své obědy konzumovat studené.

Etický kodex

Před pár lety VŠCHT neměla vlastní etický kodex. V zahraničí je to běžná věc, a tak studentští senátoři nelenili. O mnoho úprav později a hodinách pečlivého formulování 27. 9. 2018 vešel v platnost - Etický kodex.

Překlady do angličtiny

Již několik let pravidelně každý rok žádáme o pedagogický grant na překládání studijních materiálů do angličtiny s využitím studentů jako překladatelů. Snažíme se tak usnadnit přetíženým vyučujícím tvorbu kvalitních studijních materiálů pro samoplátce a erasmáky. Naším dlouhodobým cílem je transformovat překladatelství do kontinuálního projektu, do kterého se budou moci aktivní studenti kdykoliv zapojit a překládat libovolné materiály, které zrovna bude v souvislosti s výukou třeba přeložit. Ondřej Dupal, Adam Giurg

Podpora online výuky

Studenti K3S maximálně podpořili přechod na on-line výuku a pomohli tak překlenout první dva semestry v distančním režimu zapříčiněným pandemií Covid19. Studenti například zřídili nahrávací studia pro pedagogy, vysvětlovali výhody distanční výuky, dělali technickou podporu platformě MS Teams nebo psali návody pro pedagogy i studenty na univerzitní web. Posléze se agenda technické podpory a s ní i dobrovolná aktivita studentů přesunula na úroveň fakult a projekt tak byl zdárně ukončen. Opět se ukázalo, že spolupráce studentů s vyučujícími na nových způsobech vedení výuky (MS Teams, MS Stream, distanční zkoušení, písemky, atd.) může vést k oboustranné spokojenosti. Výjimečnou pandemickou situací jsme získali spoustu zkušeností s distanční výukou, které je potřeba do budoucna využít, nepromarnit. Naše aktivita se tak od podpory on-line výuky přesunula právě k zapracování nabytých zkušeností a technického zázemí i do standardního, prezenčního (nebo hybridního), vzdělávání na VŠCHT. Šálek Vojtěch, Šoltys Marek

Indexy

V rámci digitalizácie administratívy bola problematika indexov prvá, na ktorú sme sa zamerali (LS 2020). Predchádzajúci stav povinných indexov s osobnými kontrolami na začiatku každého semestra nárazovo zaťažoval ako študentov, tak jednotlivé dekanáty. V spolupráci s nimi, PKC a najmä vedením školy sa nám podarilo zmeniť koncept na dobrovoľný spolu s kompletnou zmenou indexu ako takého. Dnešný index si zachoval archívnu funkciu svojho predchodcu s príslušným pátosom, no bol doplnený o menej formálne či nostalgické prvky v odpovedajúcom dizajne. Išlo o prvý krok ku kompletne elektronickým zápisom do semestra a ďalším zmenám. Lukáš Kamenský

Aktualizováno: 6.2.2022 09:36, Autor: Lukáš Mrazík

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi