Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: Aktivní VŠCHT Praha  → Správa → Studenti v senátu VŠCHT Praha
iduzel: 15489
idvazba: 52881
šablona: stranka_submenu
čas: 26.1.2022 06:29:20
verze: 5041
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studenti v senátu VŠCHT Praha

Mandát studentů zvolených do AS VŠCHT je dvouletý. Každou fakultu zastupují 2 studenti. Při volbě do univerzitního senátu nehraje roli stupeň studia (bakalářští, magisterští i doktorští studenti kandidují a volí společně).

Členové akademické obce VŠCHT Praha mohou všechny aktuální studentské senátory univerzitního senátu kontaktovat na e-mailu grpscas@vscht.cz.

FCHT

Miroslav Hala

Miroslav Hala

Student 1. ročníku doktorského studijního programu Chemie a chemické technologie na Ústavu anorganické technologie

 Mandát do 31. 1. 2024

 

Co tě motivovalo k tomu stát se senátorem?

Mou největší motivací je zájem o zásah do chodu naší školy. Snažím se aktivně podílet na organizaci akcí pro studenty a myslím, že funkce senátora by usnadnila komunikaci mezi studenty a školou.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu chceš aktivně podílet?

Rád bych se stal styčným bodem mezi studenty a samotnou školou. Velké množství nápadů a připomínek, které jsem slyšel od mých spolužáků bych rád přenesl na místa, kde nebudou jenom řečeny, ale může dojít i k jejich realizaci.

Vojtěch Domín

Vojtěch Domín

Student 2. ročníku magisterského studijního programu Vodíkové a membránové technologie

 Mandát do 31. 1. 2023

Pedagogický výbor, Hospodářský výbor 

Kdo jsem?

Jako student se zabývám kinetikou elektrodových reakcí a jejich matematickému modelování na Ústavu anorganické technologie, mimo školu mám zálibu ve starých fotoaparátech a analogové fotografii, rád jezdím na kole a běhám.

 

Proč byste mě měli volit?

Hlavním důvodem, proč jsem se rozhodl kandidovat, je touha posouvat a zlepšovat věci okolo. Tu v současnosti sytím prací na projektech v rámci Kolegia studentských senátů a spolků – například při organizaci carbonlinů pro prváky. Mimoto jsem v minulosti spoluorganizoval vzdělávací projekty zaměřené na rozvoj soft skills.
Jako senátor bych se pak chtěl zabývat mimo jiné právě soft skills a podpoře jejich výuky na VŠCHT, protože ať už budeme jako absolventi pracovat ve vědě, průmyslu či státní správě, schopnost komunikovat a prodat to, co se tu naučíme, bude vždy důležitá. Spolu s tím bych se rád věnoval i současnou situací nastartovanému rozvoji pedagogiky, zejména pak zprostředkovávání názorů a přání studentů vyučujícím a hledání nejlepšího řešení. 

 

FTOP

Jaroslav Aubrecht

Jaroslav AubrechtStudent 5. ročníku doktorského studijního programu Chemické a energetické zpracování paliv na Ústavu technologie ropy a alternativních paliv

Vědecko-výzkumný výbor, Hospodářský výbor

 Mandát do 31. 1. 2022

 

Co Tě motivovalo k tomu, stát se senátorem?

Býti senátorem jsem si již vyzkoušel a práce je to zajímavá. Od úprav norem až po volbu rektora. Rád bych proto pokračoval jako senátor a podílel se na rozvoji naší univerzity a zastupoval studenty.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Studentský senátor má nezastupitelnou roli, protože podněty od nás, studentů, mohou být delegovány přímo k vedení univerzity. Proto chci studentům naslouchat a pomoci jim zkvalitnit studium na VŠCHT.

Matěj Hušek

Matěj HušekStudent 2. ročníku doktorského studijního programu Energie a paliva na Ústavu energetiky

Pedagogický výbor, Vědecko-výzkumný výbor

 Mandát do 31. 1. 2023

 

Kdo jsem?

Jmenuji se Matěj Hušek, je mi 26 let a už nemám studentské jízdné ve vlaku. Na FTOP jsem vystudoval Odpadové hospodářství, v současné době pokračuji v studiu PhD, kde se zabývám termickým zpracování čistírenského kalu. Mám za sebou roční studium ve finském Oulu. Studentem PhD jsem, protože bych se chtěl dále posunovat pomocí stáží a výzkumu pro prací v zahraničí.

 

Proč byste mě měli volit?

Chtěl bych, aby VŠCHT byla školou 21. století, se zázemím pro studenty a s větším podílem výuky v angličtině. Prostředí naší školy je sterilní, neodpovídající dnešním standardům. Je zaneřáděno nepořádkem s cedulkou „MAJETEK ÚSTAVU XY, NEBRAT!“. Studenti, kteří jsou pomalí a neukořistí volnou židli v Respiriu, jsou odkázaní na plné NTK. Kde jsou místa pro relaxaci, pro tvorbu skupinové nebo vlastní práce? U nás na VŠCHT ne. Zaběhlý princip „přijď, poslechni a odejdi“ nevytváří příliš tvůrčí místo pro potkávání a samovzdělávání mladých lidí. Zároveň bych si přál, aby oficiálním jazykem VŠCHT byla i angličtina. Zvýšil se objem předmětů vyučovaných v angličtině ve třídách s českými a se zahraničními studenty.

 

FPBT

Markéta Nováková

Markéta NovákováStudentka 5. ročníku doktorského studijního oboru Biochemie na Ústavu biochemie a mikrobilogoie

Pedagogický výbor, Vědecko-výzkumný výbor

 Mandát do 31. 1. 2022

 

Co tě motivovalo k tomu stát se senátorkou?

Velká sounáležitost s naší alma mater a neodbytná chuť se aktivně podílet na vytváření příjemného, stabilního a progresivního prostředí, ve kterém se spolu nacházíme.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu chceš aktivně podílet?

Tím, že budu naslouchat, sledovat a snažit se prosazovat kroky vedoucí k tomu, aby nám tu bylo hezky. Studentské společnosti mohu tedy přispět svým časem, vůlí a kritickým myšlením.

Matěj Malý

Matěj MalýStudent 1. ročníku doktorského studijního programu Potraviny a přírodní produkty na Ústav analýzy potravin a výživy

Pedagogický výbor, Vědecko-výzkumný výbor

 Mandát do 31. 1. 2023

 

Kdo jsem?

Momentálně dokončuji 5. ročník a chystám se na PhD studium. VŠCHT mi od první chvíle přirostla k srdci a je tomu tak dodnes. V prváku jsem založil akci Rozloučení s prvním semestrem, poté jsem zorganizoval první Druhácký seznamovák. V rámci spolku UNI-ART pro studenty organizujeme různé aktivity. Na magistru jsem byl 2 roky ve fakultním senátu, vyjel jsem na dva Erasmy, do Francie a do Rakouska.

 

Proč byste mě měli volit?

Dva roky v „malém“ fakultním senátu pro mě byly velká zkušenost. Po vzoru volby rektora jsem za pomoci kolegů zorganizoval streamovanou diskusi s kandidáty na nového děkana naší fakulty. Připravil jsem online Uvítání uchazečů, dlouhodobě pracuji na zlepšení distanční výuky. Díky těmto a dalším zkušenostem jednání s vedením jsem získal cenné kontakty nejen napříč fakultou, ale i celou VŠCHT. Jelikož mi na naší škole a jejích studentech velmi záleží, rád bych prosazoval jejich zájmy i v celoškolním „velkém“ senátu. Po mých zkušenostech ze zahraničí bych kladl důraz na větší internacionalizaci VŠCHT, podporu zahraničních výjezdů a výuky angličtiny. Zároveň chci motivovat aktivní studenty a pomoci jim realizovat jejich nápady, protože studenti u nás zmohou víc, než si často sami myslí.

 

FCHI

Kateřina Kleinová

Kateřina Kleinová

Studentka 1. ročníku magisterského studijního oboru Chemické inženýrství a bioinženýrství na Ústavu chemického inženýrství

Pedagogický výbor, Hospodářský výbor
Mandát do 31. 1. 2022

Co Tě motivovalo k tomu, stát se senátorkou?

Moje motivace každý den je být lepší verzí sama sebe než den předchozí. Podílet se na krocích ke každodenní lepší verzi VŠCHT by pro mě byla čest. Nejen proto, že se VŠCHT stala mým druhým já.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Jsem nenapravitelný optimista a věřím, že vždy je co vylepšovat. Mým velkým snem by bylo vytvoření sportovní unie, která by si vzala pod patronát sportovce (ať už rekreační či vrcholové) a podporovala je.

Vojtěch Šálek

Vojtěch ŠálekStudent 4. ročníku doktorského studijního programu Chemické a inženýrství na Ústavu chemického inženýrství

Pedagogický výbor, Vědecko-výzkumný výbor

 Mandát do 31. 1. 2023

 

Kdo jsem?

Jsem Tutor, člen fakultního senátu a především aktivní student a člen K3S. Podílím se dlouhodobě na popularizaci VŠCHT a integraci nových studentů (návštěvy středních škol, veletrhy Gaudeamus, spoluorganizace DOD a seznamovacích kurzů, kruhový tutoring, a další tutorské nebo K3S aktivity). V poslední době se věnuji (především technické) podpoře distančního vzdělávání ze strany studentů.

 

Proč byste mě měli volit?

Protože mám touhu roli senátora zodpovědně a aktivně využít k prosazení startujících projektů/vizí (např. z K3S) a k prohlubování spolupráce mezi studenty a zaměstnanci. Zároveň nastal ideální čas (3. roční Ph.D.) nabídnout své zkušenosti z fakultního senátu a z mnohých výše zmíněných studentských projektů. Zkrátka bych rád pokračoval ve svých dosavadních aktivitách a dále se konstruktivně podílel na rozvoji nejen studentského života na VŠCHT. Především bych se rád zaměřil na zlepšení mezifakultní spolupráce a zužitkování pracně získaných zkušeností z distanční formy vzdělávání, ke které mám díky technické podpoře velmi blízko. Další témata k diskuzi např.: dostupnost a kvalita el. stud. materiálů, školení doktorandů před první pedagogickou zkušeností, malý podíl závěrečných prací v AJ.

Aktualizováno: 12.1.2022 11:58, Autor: Lukáš Mrazík

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi